تاریخ : دوشنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۰

آیین همبستگی اجتماعی دانشگاهیان با جنبش عمومی نفس

19خرداد
آیین همبستگی اجتماعی دانشگاهیان با جنبش عمومی نفس در ماکو + تصاویر

آیین همبستگی اجتماعی دانشگاهیان با جنبش عمومی نفس در ماکو + تصاویر

آیین همبستگی اجتماعی دانشگاهیان با جنبش عمومی نفس در اعلام همبستگی با مردم آمریکا در ماکو برگزار شد .