تاریخ : سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آموزش عالی

21دی
تحصیل بیش از 9 هزار دانشجو در دانشگاه غیرانتفاعی آذرآبادگان

تحصیل بیش از 9 هزار دانشجو در دانشگاه غیرانتفاعی آذرآبادگان

مدیرکل آموزش موسسه آموزش عالی آذرآبادگان گفت: طی 11 سال فعالیت موسسه آموزش عالی آذرآبادگان، تا کنون بیش از 9 هزار دانشجو در این دانشگاه اشتغال به تحصیل داشته و فارغ التحصیل شدند.