تاریخ : سه شنبه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۰

آشتی ملی

17اسفند
آشتی ملی بهانه نفوذ فتنه گران

آشتی ملی بهانه نفوذ فتنه گران

رئیس مجلس خبرگان رهبری در افتتاحیه احجلاس رسمی این مجلس گفت: باید فتنه گران را شناخت و عامل نفوذی تلقی کرد اما آن ها مسئله آشتی ملی را مطرح می کنند.