تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

آسیب

15اردیبهشت
آسیب‌های اجتماعی در کمین دانش‌آموزان

آسیب‌های اجتماعی در کمین دانش‌آموزان

رسیدن به جامعه سالم یکی از اصلی ترین مفاهیم در موضوع توسعه گزارش است، رشد و گسترش روزافزون آسیب های اجتماعی، در جامعه اهمیت پرداختن به سلامت اجتماعی را نمایان تر می سازد.