تاریخ : شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آتش زدن پرچم آمریکا

23اردیبهشت
لغو برجام؛ آغاز هویدا شدن بی اعتمادی آمریکا در افکار عمومی و سازمان های بین المللی

لغو برجام؛ آغاز هویدا شدن بی اعتمادی آمریکا در افکار عمومی و سازمان های بین المللی

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی لغو برجام را آغاز هویدا شدن بی اعتمادی آمریکا در افکار عمومی و سازمان های بین المللی عنوان کرد.