تاریخ : یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آبگرم معدنی چالدران مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است

22مرداد
آبگرم معدنی چالدران مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است

آبگرم معدنی چالدران مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است

آبگرم معدنی چالدران یکی از جاذبه‌های گردشگری چالدران مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است.