تاریخ : پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

آبفار

23بهمن
شبکه آب‌رسانی روستای باری ارومیه بهینه‌سازی می‌شود

شبکه آب‌رسانی روستای باری ارومیه بهینه‌سازی می‌شود

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی ارومیه گفت: شبکه آب‌رسانی روستای باری ارومیه با مشارکت این شرکت و بسیج سازندگی سپاه شهرستان بهینه‌سازی می‌شود.