تاریخ : جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰

آبتنی

22شهریور
آبتنی های مرگبار در زرینه رود میاندوآب
جیغاتی، پنجمین قربانی را هم گرفت؛

آبتنی های مرگبار در زرینه رود میاندوآب

متاسفانه امسال نیز علی رغم شیوع ویروس منحوس کرونا ، چند مورد غرق شدگی در رودخانه زرینه رود میاندوآب روی داده است.