افزونه جلالی را نصب کنید.

quotذرات

03بهمن
کشف شواهدی از "ذرات ایکس" از لحظه تولد جهان هستی

کشف شواهدی از "ذرات ایکس" از لحظه تولد جهان هستی

سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای(سرن-CERN) شواهدی از ذرات ایکس از تولد کیهان پیدا کرده است که رمزگشایی از ساختار آنها تصویر بهتری از مه‌بانگ ایجاد می‌کند.