افزونه جلالی را نصب کنید.

ARROW

22دی
سیستم ARROW؛ راه حل جدید دانشمندان برای حفاظت از شبکه اینترنت

سیستم ARROW؛ راه حل جدید دانشمندان برای حفاظت از شبکه اینترنت

پروژه ARROW، یک شبکه فیبر نوری قابل تنظیم مجدد و توسعه یافته در MIT است که قصد دارد پایان قانون مور را به دست آورد. شبکه‌های گسترده (WAN) و اینترنت که امروزه میلیارد‌ها رایانه را در قاره‌ها و اقیانوس‌های مختلف به هم متصل می‌کند، پایه و اساس خدمات آنلاین جهانی است.