تاریخ : دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱

17 مرداد

17مرداد
روز خبرنگار؛ روز حرمت قلم‌ها
به مناسبت روز خبرنگار؛

روز خبرنگار؛ روز حرمت قلم‌ها

روز خبرنگار، روز تجلیل از یک شخص نیست بلکه روز پاسداشت از یک شخصیت، ارزش، آرمان و هدف است؛ در واقع 17 مرداد روز خبرنگار، روز حرمت قلم‌هاست.