تاریخ : جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱

14خرداد

13خرداد
اندیشه امام خمینی(ره)، جهانی شده است
در مراسمی عنوان شد:

اندیشه امام خمینی(ره)، جهانی شده است

کارشناسی مسائل دینی گفت: اندیشه امام خمینی (ره) هم‌چنان در تمام جهان ساری و جاری است.