افزونه جلالی را نصب کنید.

۸۰

20دی
بیش از ۸۰ نفر در ۲۱ سال گذشته سال میلادی را در ایستگاه فضایی جشن گرفتند

بیش از ۸۰ نفر در ۲۱ سال گذشته سال میلادی را در ایستگاه فضایی جشن گرفتند

در مجموع ۸۳ نفر در ۲۱ سال گذشته سال نو میلادی را در ایستگاه بین المللی فضایی جشن گرفتند.