افزونه جلالی را نصب کنید.

۵۱۰

21مرداد
۵۱۰ شرکت دانش بنیان از چتر حمایتی جهاد دانشگاهی برخوردارند

۵۱۰ شرکت دانش بنیان از چتر حمایتی جهاد دانشگاهی برخوردارند

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سابقه تشکیل پارک‌های علم و فناوری در غرب به ۳۰ سال پیش و بعد از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد برمی‌گردد. در این دوران آمریکا تمام آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی‌ خود را که زمانی در خدمت جنگ سرد بود، در کنار دانشگاه‌هایش قرار داد و چیزی به […]