تاریخ : پنج شنبه, ۸ آبان , ۱۳۹۹

گراز

۰۷تیر
دیده شدن گله گراز وحشی نزدیک روستاهای ژارآباد و سورکان مرگور

دیده شدن گله گراز وحشی نزدیک روستاهای ژارآباد و سورکان مرگور

یک گله گراز وحشی در روستاهای اطراف ارومیه دیده شد.