تاریخ : دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰

کنگره 12 هزار شهید

24مهر
پوستر/ شهدای بیست و چهارم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای بیست و چهارم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز بیست و چهارم مهرماه پیش روی شماست.

22مهر
پوستر/ شهدای هفدهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای هفدهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز بیست و دوم مهرماه پیش روی شماست.

20مهر
پوستر/ شهدای بیستم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای بیستم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز بیستم مهرماه پیش روی شماست.

18مهر
پوستر/ شهدای هجدهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای هجدهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز هجدهم مهرماه پیش روی شماست.

17مهر
پوستر/ شهدای هفدهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای هفدهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز هفدهم مهرماه پیش روی شماست.

15مهر
پوستر/ شهدای پانزدهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای پانزدهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز پانزدهم مهرماه پیش روی شماست.

10مهر
پوستر/ شهدای دهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای دهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز دهم مهرماه پیش روی شماست.

09مهر
پوستر/ شهدای نهم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای نهم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز نهم مهرماه پیش روی شماست.

08مهر
پوستر/ شهدای هشتم مهرماه آذربایجان غربی

پوستر/ شهدای هشتم مهرماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز هشتم مهرماه پیش روی شماست.

03مهر
پوستر / شهدای سوم مهر ماه آذربایجان غربی

پوستر / شهدای سوم مهر ماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز سوم مهرماه پیش روی شماست.

01مهر
پوستر / شهدای اول مهر ماه آذربایجان غربی

پوستر / شهدای اول مهر ماه آذربایجان غربی

اروم نیوز در نظر دارد روز شمار شهدای آذربایجان غربی را به صوت روزانه آماده و منتشر نماید. شهدای روز یکم مهرماه پیش روی شماست.

28شهریور
تصاویر/ اولین یادواره زنان شهیده ارومیه

تصاویر/ اولین یادواره زنان شهیده ارومیه

اولین یادواره زنان شهیده شهرستان ارومیه با حضور خانواده شهداء و مسئولین استانی در سالن اداره برق برگزار شد.