افزونه جلالی را نصب کنید.

هفته ملی استاندارد

20مهر
تولیدکنندگان باید به دنبال تضمین کیفیت و اعتماد بخشی به مردم باشند
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی:

تولیدکنندگان باید به دنبال تضمین کیفیت و اعتماد بخشی به مردم باشند

مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی گفت: واحد‌های تولیدی همواره باید به فکر نیاز مردم و ارتقا بخشی به محصولات خود باشند.