افزونه جلالی را نصب کنید.

هفته دولت در ماکو

03شهریور
افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در کشمش تپه ماکو

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در کشمش تپه ماکو

مراسم افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در روستای کشمش تپه هم زمان با اولین روز هفته دولت در ماکو برگزار شد.