افزونه جلالی را نصب کنید.

هفته جهاد کشاورزی

22خرداد
۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری است
همزمان با هفته جهاد کشاورزی؛

۱۳۹ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی آماده بهره برداری است

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: ۱۳۹ طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی در حوزه های مختلف زیرمجموعه همزمان با هفته جهاد کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد.