افزونه جلالی را نصب کنید.

هفته تربیت بدنی

01آبان
برگزاری همایش دوچرخه سواری در ماکو
به مناسبت هفته تربیت بدنی انجام شد:

برگزاری همایش دوچرخه سواری در ماکو

بیش از ۲۰۰ دوچرخه سوار ماکویی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مسیر بین پارک امام (ره) تا پارک شادی شهرستان ماکو را رکاب زدند