افزونه جلالی را نصب کنید.

هفته امر به معروف و نهی از منکر در ماکو

20مرداد
امر به معروف و نهی از منکر واجب فراموش شده است
امام جمعه ماکو:

امر به معروف و نهی از منکر واجب فراموش شده است

حجت الاسلام هاشمی گفت: هدف قیام امام حسین (ع) امر به معرف و نهی از منکر بود ، امر به معروف و نهی از منکر یک واجب فراموش شده است که به آن اهمیت داده نمی‌شود لذا در این خصوص اگر مردم به وظیفه خود عمل کنند منکری در جامعه باقی نمی ماند .