تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

هزینه تسلیم

23خرداد
«منطق مقاومت» برگرفته از اسلام است/ نتیجه تسلیم و سازش در موضوع برجام به وضوح دیده شد

«منطق مقاومت» برگرفته از اسلام است/ نتیجه تسلیم و سازش در موضوع برجام به وضوح دیده شد

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند فشار زیادی در حال حاضر روی دوش مردم است، اما نتیجه  و هزینه تسلیم بدتر از این فشارهای موجود است.