افزونه جلالی را نصب کنید.

هزاران

22فروردین
هزاران آستان مقدس میزبان کرسی‌های تلاوت، ترتیل و تفسیر قرآن می‌شوند

هزاران آستان مقدس میزبان کرسی‌های تلاوت، ترتیل و تفسیر قرآن می‌شوند

هزاران آستان مقدس میزبان کرسی‌های تلاوت، ترتیل و تفسیر قرآن می‌شوند