تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

هد

17دی
ساخت سامانه هد برداشت گل گاوزبان در کشور

ساخت سامانه هد برداشت گل گاوزبان در کشور

سامانه هد برداشت گل گاوزبان برای برداشت مکانیزه این گیاه دارویی، توسط محققان دانشکدگان ابوریحان دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.