افزونه جلالی را نصب کنید.

هدف

22اسفند
هدف اصلی بازنگری در سهیمه های کنکور رعایت حقوق عامه و اجرای عدالت است

هدف اصلی بازنگری در سهیمه های کنکور رعایت حقوق عامه و اجرای عدالت است

هدف اصلی بازنگری در سهیمه های کنکور رعایت حقوق عامه و اجرای عدالت است

16اسفند
دانشگاه‌ها با منحرف شدن از هدف اصلی خود به سمت رتبه گرایی رفته‌اند

دانشگاه‌ها با منحرف شدن از هدف اصلی خود به سمت رتبه گرایی رفته‌اند

سعیدرضا عاملی روز دوشنبه در نخستین همایش «فرهنگ و دانشگاه در ایران» به همت موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی افزود: در واقع می توان گفت دانشگاه به سمتی حرکت می‌کند تا اقتصاد دانشگاه و استاد تامین شود نه اینکه علم و دانش را در خدمت جامعه قرار دهد.