افزونه جلالی را نصب کنید.

هتل

15اسفند
۷ نکته کلیدی برای داشتن هتلی پایدار در صنعت گردشگری

۷ نکته کلیدی برای داشتن هتلی پایدار در صنعت گردشگری

یکی از جنبه‌هایی که آینده صنعت هتلداری را شکل می‌دهد، توانایی سازگاری با چالش‌های پایداری است. در این مسیر آینده‌ متعلق به مقاصدی است که با محیط‌ زیست در هماهنگی بیشتری باشد.