افزونه جلالی را نصب کنید.

نیوجرسی مفصلی بتنی

14شهریور
اجرای ۸۳ کیلومتر عملیات بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در منطقه آزاد ماکو
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جاده‌ای ماکو:

اجرای ۸۳ کیلومتر عملیات بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در منطقه آزاد ماکو

شاطویی گفت: در راستای محرومیت زدایی و ارتقای بهره مندی خانوار روستایی از راه مناسب آسفالته بالغ بر ۸۳ کیلومتر عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی در منطقه آزاد ماکو اجرا خواهد شد.