افزونه جلالی را نصب کنید.

نیمی

19دی
استقرار نیمی از آینه اصلی تلسکوپ فضایی "جیمز وب"

استقرار نیمی از آینه اصلی تلسکوپ فضایی "جیمز وب"

آینه طلایی تلسکوپ فضایی بزرگ ناسا در حال کامل شدن است.