افزونه جلالی را نصب کنید.

نیستند

25دی
مجریانی که باید باشند اما نیستند!

مجریانی که باید باشند اما نیستند!

کریم خودسیانی، نویسنده سریالی با موضوع کروناست که مسعود ده نمکی قرار است آن را با درون مایه ای طنز کارگردانی کند.