افزونه جلالی را نصب کنید.

نیروگاه

14آبان
افتتاح نیروگاه برق آبی 150 مگاواتی سردشت

افتتاح نیروگاه برق آبی 150 مگاواتی سردشت

نیروگاه برق آبی 150 مگاواتی سردشت مورد بهره برداری قرار گرفت.