تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱

نیروگاه های مقیاس کوچک

11مرداد
ساخت نیروگاه‌ برق آبی؛ سرمایه‌گذاری مغفول مانده در بوکان
در سایه بی توجهی؛

ساخت نیروگاه‌ برق آبی؛ سرمایه‌گذاری مغفول مانده در بوکان

سد شهید کاظمی بوکان با دبی 25 لیتر در ثانیه در کم بارش ترین سال‌ها یکی از متنوع‌ترین منابع آبی کشور برای احداث نیروگاه برق آبی است که متاسفانه به علت‌های مختلف تا کنون مورد بی مهری و مغفول مانده است.