افزونه جلالی را نصب کنید.

نکوئی

29اردیبهشت
نیاز جهان به آرتمیای دریاچه ارومیه

نیاز جهان به آرتمیای دریاچه ارومیه

شرایط برای ادامه حیات تنها جاندار دریاچه ارومیه به دلیل غلظت بالای نمک ناممکن به نظر می رسد اما ایجاد موقعیت های مصنوعی با هدف پرورش و صادرات آرتمیا در حاشیه دریاچه ای که روزگاری غنی ترین زیستگاه آن بوده، نیازمند پژوهش و سرمایه گذاری است.