افزونه جلالی را نصب کنید.

نکنیم

21اسفند
احتمال انصراف برخی فیلم‌های اکران نوروز/ چرا بلیت را گران نکنیم؟

احتمال انصراف برخی فیلم‌های اکران نوروز/ چرا بلیت را گران نکنیم؟

سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی تهران و عضو شورای صنفی اکران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ترکیب فیلم‌های معرفی‌شده برای اکران نوروز ۱۴۰۱ گفت: زمانی شما بر مبنای یک سبد متنوع و داشته‌های متکثر دست به تصمیم‌گیری می‌زنید، زمانی هم با یک بضاعت مشخص باید دست به تصمیم‌گیری بزنید. امروز بضاعت سینمای ایران، بضاعت محدودی است. اگر برآوردی از داشته‌های همین امروز سینمای ایران داشته باشید، خواهید دید تعداد فیلم‌هایی که برای کل سال آینده بتوانند تعداد مخاطب قابل قبولی را به سینماها بکشانند، به تعداد انگشتان دو دست هم نیست!