تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

نپذیرفتن

18بهمن
پهلوی به روایت پهلوی| کسی که برای نپذیرفتن مسئولیت، بهانه آورد و از ایران رفت

پهلوی به روایت پهلوی| کسی که برای نپذیرفتن مسئولیت، بهانه آورد و از ایران رفت

در روزهای پایانی حکومت پهلوی و همزمان با اوج‌گرفتن اعتراضات مردمی، محمدرضا با دولت‌های شریف امامی و ازهاری شانس خود را آزمایش می‌کرد و به کمک‌طلبی از آمریکا ادامه می‌داد، ولی زمانی‌که به این نتیجه رسید که جای ماندن نیست و مصمم به رفتن شد، دولت بختیار را تشکیل داد.