افزونه جلالی را نصب کنید.

نوردرمانی

19دی
ترکیب نوردرمانی و هیدروژل برای ترمیم زخم

ترکیب نوردرمانی و هیدروژل برای ترمیم زخم

پژوهشگرانی از چین و ایران موفق شدند هیدروژل‌های چند منظوره با قابلیت درمانی به عنوان پانسمان تولید کنند که با ترکیب نور درمانی و هیدروژل می‌توان از آن برای ترمیم زخم و پزشکی بازساختی بهره برد.