افزونه جلالی را نصب کنید.

نواب صفوی

28دی
حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی پیشاهنگ جهاد و شهادت

حجت الاسلام سید مجتبی نواب صفوی پیشاهنگ جهاد و شهادت

نواب صفوی در ۲۷ خرداد ۱۳۲۷ بانی تظاهرات عظیمی علیه دولت عبدالحسین هژیر بود این تظاهرات به فاصله ۴۴ روز پس از به قدرت رسیدن هژیر به وقوع پیوست تظاهرکنندگان نمایندگانی را که به هژیر رأی داده بودند، مذمت کردند و خواستار عزل او شدند.