افزونه جلالی را نصب کنید.

نه

13اسفند
واژه‌ها را متخصصان می‌سازند، نه حداد عادل!

واژه‌ها را متخصصان می‌سازند، نه حداد عادل!

فرهاد قربان‌زاده با ذکر چند نکته درباره گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، یادآوری کرده است که واژه‌های تخصصی هر علم را متخصصان آن علم می‌سازند، نه حداد عادل (رئیس فرهنگستان).