افزونه جلالی را نصب کنید.

نهضت

26تیر
آذربایجان غربی 195 هزار بی سواد دارد/ اعلام جزئیات بی سوادی؛ ممنوع!

آذربایجان غربی 195 هزار بی سواد دارد/ اعلام جزئیات بی سوادی؛ ممنوع!

آذربایجان غربی با وجود بیش از 195 هزار نفر بیسواد، جزو 4 استان دارای بیشترین ضریب بیسوادی قرار دارد.