افزونه جلالی را نصب کنید.

نمیشود

20دی
ساختار معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها تفکیک نمی‌شود

ساختار معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها تفکیک نمی‌شود

 پیمان صالحی روز شنبه در چهل و چهارمین نشست معاونان پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد اعلام کرد: استقلال معاونت فناوری از پژوهشی در سطح دانشگاه‌ها اتفاق نخواهد افتاد و این استقلال صرفاً در سطح وزارتخانه بوده است.