افزونه جلالی را نصب کنید.

نمیدانید

12اسفند
آنچه از رابطه مارادونا و پسرش نمی‌دانید

آنچه از رابطه مارادونا و پسرش نمی‌دانید

مهران رنج‌بر که این روزها نمایش «مارادونا» را اجرا می‌کند، تاکید دارد که تماشاگران منتظر نباشند در این نمایش کسی روپایی بزند بلکه کار این نمایش ارایه فلسفه و اندیشه است.