افزونه جلالی را نصب کنید.

نمایندگی

26فروردین
شرایط نامزدهای انتخابات/ سابقه نمایندگی شامل یک مقطع تحصیلی نمی‌شود

شرایط نامزدهای انتخابات/ سابقه نمایندگی شامل یک مقطع تحصیلی نمی‌شود

مجلس در نشست علنی امروز پارلمان شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخاباتی را مشخص كرد.