افزونه جلالی را نصب کنید.

نماینده ولی قیه در آذربایجان غربی

06اردیبهشت
رژیم کودک کش و خونریز صهیونیستی حقوق بشر را نقض می کند
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی؛

رژیم کودک کش و خونریز صهیونیستی حقوق بشر را نقض می کند

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی گفت: رژیم صهیونیستی برای همین سیاست‌های ناقضانه از حربه حقوق بشر استفاده می‌کند و اگر نبود این حربه سیاسی و اجتماعی، هرگز تا این حد موفق نشده بود.