افزونه جلالی را نصب کنید.

نماینده مهاباد

14شهریور
بازگرداندن ۵۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت/ روند تفحص از «پتروشیمی باختر» ادامه دارد
نماینده مردم مهاباد در مجلس:

بازگرداندن ۵۳۰۰ میلیارد تومان به خزانه دولت/ روند تفحص از «پتروشیمی باختر» ادامه دارد

نایب‌رئیس هیئت تفحص از واگذاری «پتروشیمی باختر» به بخش خصوصی گفت: با حکم دادگاه، ۵۳۰۰میلیارد تومان مربوط به پرونده این پتروشیمی به خزانه دولت بازمی‌گردد.