افزونه جلالی را نصب کنید.

نماینده مردم شهرستان‌های ماکو، چالدران ، شوط و پلدشت

22شهریور
لزوم تسریع در محصور سازی و فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد ماکو
نماینده مردم ماکو ، چالدران ، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی :

لزوم تسریع در محصور سازی و فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد ماکو

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت گفت: با محصورسازی و فنس‌کشی محدوده منطقه آزاد ماکو و اجرای جدی و کامل ماده ۱۴ قانون اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشکلات فعالان اقتصادی و بازرگانی در منطقه آزاد ماکو مرتفع شود.