تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

نمایش هملت کار شایان افشردی

21فروردین
این عروسی به معنای پایان خوش نیست

این عروسی به معنای پایان خوش نیست

ماجرا با سوگواری آغاز می‌شود و با مجلس عروسی ادامه پیدا می‌کند ولی اشتباه نکنیم، اتفاقا این عروسی به منزله پایانی خوش نیست.