تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

نمایشنامهنویسی

26اسفند
اعلام نامزدهای دومین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی «چهارراه»

اعلام نامزدهای دومین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی «چهارراه»

اعلام نامزدهای دومین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی «چهارراه»

04اسفند
برگزاری اختتامیه مسابقه نمایشنامه‌نویسی «چهارراه» در نیمه اسفند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

برگزاری اختتامیه مسابقه نمایشنامه‌نویسی «چهارراه» در نیمه اسفند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

برگزاری اختتامیه مسابقه نمایشنامه‌نویسی «چهارراه» در نیمه اسفند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان