تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

نقی کریمی

09دی
ارتش جهان اسلام به همت سپهبد شهید سلیمانی پایه ریزی شد

ارتش جهان اسلام به همت سپهبد شهید سلیمانی پایه ریزی شد

همرزم شهید سلیمانی گفت: به همت شهید سلیمانی پایه ریزی تشکیل ارتش واحد جهان اسلام  انجام شده و حاج قاسم وظیفه خود را انجام دادند و ما هم باید وظیفه و جایگاه خود را در این ارتش مشخص کنیم.