افزونه جلالی را نصب کنید.

نقل

15اسفند
آمادگی سازمان حمل و نقل شهرداری تهران برای تولید اسباب‌بازی با موضوعات ترافیکی

آمادگی سازمان حمل و نقل شهرداری تهران برای تولید اسباب‌بازی با موضوعات ترافیکی

معاون توسعه سیستم‌های حمل ونقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به برگزاری هفتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از آمادگی سازمان حمل و نقل برای تولید اسباب‌بازی با موضوعات ترافیکی خبر داد.