افزونه جلالی را نصب کنید.

نقد منصفانه

31مرداد
خبرنگاران با نقدهای منصفانه خود ، مسئولان نظام در راه خدمت به مردم یاری کنند
فرماندار خوی

خبرنگاران با نقدهای منصفانه خود ، مسئولان نظام در راه خدمت به مردم یاری کنند

ذبیح الله کاظمی فرماندار ویژه شهرستان خوی گفت : خبرنگاران با نقدهای منصفانه خود مسئولان نظام و دولت را در راه خدمت به مردم یاری کنند.