تاریخ : دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱

نفوذ فکری

17مهر
نظرات سردار نقدی در حوزه نفوذ نرم و اهمیت بکارگیری جوانان

نظرات سردار نقدی در حوزه نفوذ نرم و اهمیت بکارگیری جوانان

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میهمان دفتر اروم نیوز شد.